Bouwpromotoren

Opmaak verkavelingsdossiers met wegenis- en rioleringsplannen
Grensbepalingen
Opmeten van bestaande toestand
Inplanting gebouwen
Asbuilt opmetingen
Precad aanvragen
Opmaken innameplannen - rooilijnplannen - onteigeningsplannen
Bepalen duizendsten voor basisakte
Muurovername